เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Lawa@THTI ได้ที่นี่
Call Us Free: (+66) 081-099-2164
Slide background
Slide background

Lawa @THTI

เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้” มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และเครื่องแต่งกายมุสลิม โดยการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งด้านการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี รวมถึงการขยายช่องทางและโอกาสทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และเครื่องแต่งกายมุสลิม

สินค้าแนะนำ

 • IMS-1504 (1)

  เสื้อแขนยาวผู้ชาย

 • IMS-1501 (1)

  เสื้อแขนยาวผู้ชาย

 • IC-1508 (1)

  เสื้อแขนยาวผู้หญิง

 • IOD-1516 (1)

  เสื้อแขนยาวผู้หญิง

 • IB-1510 (1)

  เสื้อแขนยาวผู้หญิง

 • IMP-1506 (1)

  กางเกงขายาวผู้ชาย

 • IMP-1503 (1)

  กางเกงขายาวผู้ชาย

 • ILP-1514 (1)

  กางเกงขายาวผู้หญิง

 • IMJ-1505 (1)

  เสื้อคลุมผู้ชายแขนยาว

 • IMJ-1502 (1)

  เสื้อคลุมผู้ชายแขนยาว

 • ILJ-1512 (1)

  เสื้อคลุมผู้หญิงแขนยาว

 • ILJ-1507 (3)

  เสื้อคลุมผู้หญิงแขน 3 ส่วน